RoboShoplite

RoboShoplite

Maak uw eigen 3D simulatie met Comau Robots door RoboShopLite te downloaden, via onderstaande buttons:

Vraag een License Key aan via “Contact Robotics Benelux

Voorbeeld van het programma:  

Download program            Download manual

 

Automatische identificatie van belasting: De automatische identificatie van belasting optimaliseert de bewegingen van de robot 

Botsingendetectie: Noodstop van de robot in geval van een botsing, beschermt de operator en apparatuur 

Coöperatieve en gesynchroniseerde beweging: Gecoördineerde en gelijktijdige besturing van verschillende robots en hulpassen (lineair track, servo gun, positioneerders en andere applicaties) 

Conveyor en sensor tracking: Tracking onderdelen op lineaire en circulaire conveyors. Precies volgen van het gebruikspad van verschillende types externe sensoren 

Joint Soft-servotechnologie: maakt het mogelijk om robotonderdelen voorrang te laten verlenen aan externe krachten voor een specifieke toepassing  

Interferentieregio's: De werkruimte van de robot is dynamisch af te bakenen in verschillende gebieden.

Absolute nauwkeurigheid van robot: Een algoritme waarmee de huidige kinematica het offline model adopteert

Robosim Pro: 3D offline programmering


Toepassingssoftware

Onze applicatiesoftwarepakketten kunnen de meest gangbare technologische processen beheren en hebben een gebruiksvriendelijke GUI om procesparameters in te voeren, procesgedrag aan te passen en statussen te monitoren. 
 
SmartRivet: De SmartRivet-softwarebibliotheek voorziet een reeks gebruiksklare technische instructies om de processen van uw rivetsysteem te beheren, zonder dat procesintegratie of codeprogrammering nodig is.

SmartIP Interpress: SmartIP-software zorgt voor het volledige interpress-proces en bestaat uit een intelligente, gebruiksvriendelijke interface om de procescycli te beheren, inclusief:

  • Interpress-transfercycli
  • Lijnlaadcycli van de centreertafel
  • Lijnloscycli van de tabel of mat
  • Overhandigingscycli met omdraaien van onderdeel
  • Overdrachtcycli van onderdelen op tussentafel
  • Dubbele oppik- en neerzetcycli


SmartTool Change: Beheer eenvoudig het Tool Change-systeem met deze software. Na het selecteren van het gewenste apparaat neemt deze softwaretoepassing het over, zonder integratie of bijkomende programmeercode.

SmartStud: De SmartStud-softwaretoepassing biedt een reeks gebruiksklare technische instructies om de lassystemen en de meest gangbare bustypes te beheren, zonder procesintegratie of bijkomende programmeercode.

SmartArc: SmartArc bestaat uit toepassingsgebonden software waarmee de operator lasparameters kan instellen en het volledige systeem kan beheren via de pendant, door middel van een eigen gebruikersinterface.

SmartGlue: Het SmartGlue-toepassingenpakket biedt volledige ondersteuning voor processen waarbij materiaal wordt aangebracht, gelijmd en afgedicht. 

SmartHand: Het SmartHand-toepassingenpakket biedt een volledig beheer voor hulpmiddelen zoals grijpers, die op het uiteinde van de robotarm worden bevestigd.

SmartSpot: Het SmartSpot-toepassingenpakket biedt een volledige ondersteuning en beheer van de technologische processen van weerstandlassen.

Palletizing Motion (palletiseerbeweging): Met deze optionele functie kan anthropomorphic or parallelogram robot met 6 assen en een bolvormige pols als PALLETISEERMACHINE worden gebruikt. De robot houdt de flens altijd evenwijdig met de grond; as 4 wordt niet gebruikt.

Axes Pursuit (as volgen): Met de Axes Pursuit-functionaliteit kunnen één of meerdere assen van één arm worden bewogen terwijl één of meerdere assen van een andere arm deze volgen, dit werkt zowel in de automatische modus als in de programmeermodus.

Interference Regions (interferentiegebieden): Dit algoritme controleert de robot constant, ongeacht de systeemstatus, en zal de robot automatisch doen vertragen en stoppen als het TCP (Tool Center Point - middelpunt van het instrument) de grens van 'verboden' gebieden bereikt, die door de gebruiker worden bepaald. Het zal de robot weer doen versnellen in de 'toegelaten' gebieden.  

Wrist Singularity Management (beheer polssingulariteit): Een optionele functie voor robots met bolvormige pols van de SMART-familie die helpt bij het programmeren van situaties waarbij er een polssingulariteit zou kunnen voorkomen, door de trajectplanner te laten evalueren of de 'W'  attitude-flag en evolutiemodaliteit automatisch moeten worden aangepast of niet.

Weaving Motion (zwaaibeweging): Zwaaien is een oscillerende beweging die bovenop een Cartesiaans traject wordt geprogrammeerd om materiaal te verdelen in openingen met grote diameters ten opzichte van de korrelgrootte van het materiaal, voor booglastoepassingen en enkele lijm- en afdichttoepassingen. 

Vraag u over robotica!

Web Design by M-Design